Лайънс клуб Габрово съфинансира проект “Принципи на ерготерапията при работа с хора с увреждания“

Oбмяна на опит и обучение на специалисти от Габрово и Аалст, Белгия

11 Dec, 2017

 

Ерготерапия?!

Познат и непознат термин от дейностите в социалната сфера.

Значението на думата Ерготерапия се появява за пръв път в Сащ и Великобритания, а названието там е било Occupational therapy. Ако разгледаме двете думи по отделно Occupational съдържа в себе си глагола to occupy, което означава да си зает, да си ангажиран, да работиш. Към глагола е добавено съществителното therapy, което означава лечение.

 

Проектът се състоя в 2 етапа /септември - октомври 2017г/, с цел обмяна на опит между социални услуги в Габрово, България и Аалст, Белгия. 

По време на 1-вия етап 6 специалисти от Габрово се обучаваха за 1 седмица в Брюксел и Аалст. Преподаватели от Университета в Брюксел и специалисти Ерготерапевти от училище за хора със специални потребности „Хоризон“ /IBSO De Horizon/ споделиха опита си с колегите от България. 

2-ри етап на обучителния модул “Принципи на ерготерапията при работа с хора с увреждания“ се проведе през октомври в Дневния център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Габрово. В рамките на една седмица гости там бяха 6 специалисти от Аалст. Колегите от двете държави обменяха опит и обсъждаха случаи, както и направиха изводи за повишаване на своите резултати с лицата с увреждания. Специалистите от Белгия останаха приятно изненадани и са забелязали работата с уникалността на всеки един от потребителите в дневния център.

Проведен бе и семинара в Ритуалната зала на Община Габрово на тема “Ерготерапия при хора с увреждания”, който бе достъпен за социалните услуги от областта и страната. Съответно лектори бяха Ерготерапевтите от Аалст.

Участниците в проекта изказват своята благодарност и мотивацията си да продължават да работят, мечтаят и да се обучават, за да дават своя принос в работата с хора с увреждания! А ние от Лайънс клуб Габрово с радост подкрепяме подобни начинания!

http://www.gabrovonews.bg/news/120769/

http://www.gabrovonews.bg/news/121938/

Коментари (0)

Вашият коментар :