ЛК Габрово

Адрес :
Срещи : 1- ви и 3- ти четвъртък от месеца в 18,30 часа
Къде : МОЛ Габрово, ресторант ЕГО
Телефон : +359897951433
Електронна поща : gabrovo@lions.bg